Ringövarvet får både båtar och människor chans att komma på rätt köl

Ringövarvet är ett marint återbruk där både båtar och människor får chans att komma på rätt köl, sida vid sida. Verksamheten har en stark social gemenskap där yrkeskunniga och erfarna handledare arbetar tillsammans med personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. På Ringövarvet står hållbarhet i fokus, både ekologisk, social och ekonomisk. I våra stora lokaler på Ringön ryms en trä- och plastverkstad, en svets- och motorverkstad, en lager- och demonteringshall samt en secondhand-butik där du kan hitta det mesta till din båt.

Skyddsvärnet Göteborg ny ägare till anrik verksamhet

Skyddsvärnet Göteborg förvärvade bolagen Utbildningsrederiet, Marinskroten och Göteborgs Skeppshandel på Ringön under hösten 2023. De tre bolagen har slagits ihop till ett under det gemensamma namnet Ringövarvet. Med förvärvet får Skyddsvärnet en egen verksamhet för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som grundades 1914. Föreningen vilar på humanistisk grund och är religiöst och politiskt obunden. Skyddsvärnet tillhör den idéburna sektorn och återinvesterar eventuellt överskott direkt i verksamheten.

Skyddsvärnets vision är att utifrån en humanistisk grundsyn motverka social utslagning av individer och grupper. Detta arbete sker genom en mängd olika verksamheter; halvvägshus för kriminalvårdens klienter, skyddat boende för utsatta kvinnor, lägenhetsavdelning med stöd för människor som av olika skäl står långt från bostadsmarknaden, ungdomsverksamheter och fältarbete, arbetsmarknadsinsatser, boende för flyktingar och socialmedicinsk mottagning. Skyddsvärnet är HBTQI-certifierat av RFSL.

Skyddsvärnets värdegrund:

  • Respektera alla människors lika värde.
  • Möt varje människa med lyhördhet och aktning.
  • Se hela människan och människors samhälleliga villkor.
  • Tro på människors vilja och förmåga att frigöra sina inneboende resurser och styra sina liv.

Skeppshandelns öppettider:
Måndag till fredag: 08:00-17:00
Lördagar: 11:00-14:00
Söndagar stängt